Richard Sobotka

 

Narodil se r. 1935 v Zašové, po absolvování Gymnázia Františka Palackého ve Valašském Meziříčí pracoval jako technik v Tesle Rožnov, žije v Rožnově pod Radhoštěm. Je členem Obce spisovatelů, Klubu autorů literatury faktu, Syndikátu novinářů České republiky a Rady starších Valašského muzea v přírodě.

 

  Napsal:

 

- Příběh toulavého kocoura (1979)

- Nepřetržité jaro (1987)

- Abecedář pro dny všední i sváteční (1993)

- Řemesla - jak co děláme (1996)

- Stoletá voda (1997)

- Knihy - knihovny - knihovníci (1998),

- Zdraví - to nejcennější, co máme (1993)

- Památky odeznělého času, drobná lidová architektura (1999, 2000)

- Charlotta Garrigue Masaryková - epizoda ze života (1999),

- Bosý poutník (2001)

- Kroki v liściach (Kroky v listí) - sbírka poezie v polském překladu Adama Lewandowského (2001)

- Bezruký Frantík (2003) - Cena hejtmana Moravskoslezského kraje v r. 2004

- Naše paní Vilma (Vilma Volková) (2003)

- Čas činů, čas obětí (2004)

- Hurá na medvěda! (2005) - Cena E. E. Kische

- Ivančena - Junácká legenda - osudový příběh ostravských Junáků a vznik mohyly na Ivančeně (2006)

- Valašská bílá výšivka (2006)

- Jiné světy - tři novely (2006)

- Valašský Slavín (2006) -spoluautor 

- pro Čs. rozhlas v Ostravě Vyprávění o valašské zemi (1983) a Klub dětí třetího tisíciletí (1989)

- Život na oblaku (2007) - příběhy současníků,  kteří přes tělesné postižení žijí plnohodnotým životem, k němuž vedla velmi strastiplná cesta, a portréty těch, kdo svou práci zaměřili na pomoc hendikepovaným (kniha vyšla ve vydavatelství Tilia v Šenově a za finanční podpory Ministerstva  kultury České republiky)

 - Pytláci v Beskydech (2007) - vyprávění o hajných, kteří ochraňovali panské lesy a především zvěř v nich, a také o pytlácích, které v minulosti často bída, ale též pytlácká vášeň hnala do lesů

- Vlčí stopou – dramatický střet hajného s vlčí smečkou (2008)

- Zbojnické léto - příběhy posledních beskydských zbojníků (2008)

- Barva jeřabin - o valašských rebeliích za třicetileté války (2008)

- Štěňata - o životě jedné rodiny v posledních dnech druhé světové války (2008)

- Někdy navečer, když se tak dívám na západ slunce - povídky o lidech dneška (2009)

- Vůně mateřštiny - o moravských a slezských autorech, kteří nezapomněli na rodnou mluvu (2011)

- Betlémy věčná inspirace (2013)


   Za svou literární práci (povídky, reportáže, fejetony), získal řadu ocenění (mj. r. 1993 dostal 1. cenu za povídku Sám přes Atlantik v celostátní soutěži "Povídka ´93", vyhlášena K 89, Klub spisovatelů nestraníků, Praha.

 

   Zabývá se také publikační činností.