Vladimír Svatoš

je učitelem na Janáčkově konzervatoři v Ostravě.

Pan Svatoš je úspěšným varhaníkem, skladatelem a učitelem, je příkladem nesmírného a vzácného hudebního a pedagogického talentu. Stál u zrodu konzervatoře v roce 1954 a od té doby jí zůstal věrný. Vychoval celou řadu vynikajících varhaníků, teoretiků, hudebních vědců a skladatelů. I když je velmi náročný a přísný, neopomene výuku obohatit o úsměvné historky. Pan Vladimír Svatoš vyučuje ve čtvrtém ročníku odborné teoretické předměty a to na osobní přání žáků, kteří si svého pana profesora přímo vyžádali, aby s nimi „odmaturoval“. Je stále činný jako hudební skladatel a člen Tvůrčího centra Ostrava, které uvádí novinky z jeho skladatelské dílny. Zkomponoval 120 skladeb, z nichž mnohé jsou vydány na CD a také zpracovány pro rozhlas. V osobě pana Vladimíra Svatoše se spojují nejlepší tradice českých kantorů 18. a 19. století se soudobým uměním a novodobou tvůrčí pedagogikou. (swi)