Dodatek:

Ä Z literárního herbáře (Frenštát pod Radhoštěm, Veronika 2006) – satirické verše

Ä  Pouť za pravdou života (Frenštát pod Radhoštěm, Veronika 2006) – čtení o tvorbě a životě spisovatele Jana Drozda

(rukopis získal Čestné uznání poroty v literární soutěži Ostrava v pohybu 2006)

Ä Cesta z hořícího kruhu (Frenštát pod Radhoštěm, Veronika 2007) – čtení o životě a tvorbě Pavla Tobiáše

 

 

-         Libor Knězek přednášel do roku 2006 na Slezské univerzitě v Opavě.

-         Kniha Z hor mne nikdo nevyláká byla poctěna Čestným uznáním poroty pro ceny E. E. Kische za LF roku 2005.

 

 

Doplněno 1. 4. 2007 (podle informací autora)