Proč vznikly tyto stránky
Na otázky básnířky Lydie Romanské odpovídala Eva Kotarbová  (květen 2007)

   Evo, myslím, že Tě zvláště v Ostravě zná hodně lidí. Jsou známé Tvé sbírky veršů, nejen u čtenářů, ale také u hudebních skladatelů, kteří je často zpracovávali  ve svých skladbách. Tvoje básně se objevily ve sbornících a almanaších…Jiní Tě znají jako novinářku. Ve Tvé činnosti je však něco nového. Vytváříš webové stránky Haló, Ostrava!, zájemci je najdou na adrese www.kotarbova.eu. Mne by teď zajímalo, jak tyto stránky chápeš, bude to poznámkový blok, nebo je chceš tak, jak je nyní rozšiřuješ, udělat do budoucna pravidelnými novinami, časopisem, zpravodajem ...?
 „Novinami ani časopisem nebudou – těmi klasickými. Já je beru hlavně jako archiv, jenž zachytí informace o určité skupině lidí, kteří neumějí komunikovat s počítačem v takové míře,Eva Kotarbová aby si sami  mohli vytvářet vlastní prezentační  stránky, a to je vzhledem k tomu, co dělají,  škoda. Ovšem lze je brát také  trochu jako časopis. Mají některé jeho rysy.
   Pravidelnost?... Spočívá v tom, že stránky aktualizuji, kdykoliv získám nový textový nebo fotografický materiál od jiných autorů či mám vlastní, a to v době, kdy si na to vyhradím  čas. Protože mě poznamenalo dvanáct let novinařiny ve zpravodajské redakci ČT Ostrava a mnoho roků redaktorské činnosti v novinách, mám potřebu dát novinky na web co nejrychleji… Příspěvky nerediguji. Dávám svůj webový prostora zdarma i práci webmastera jako příspěvek k trvání něčeho, např.  toho, co se z nejrůznějších důvodů neobjevilo v novinách či v časopisech.“

   Troufáš si zaznamenat, glosovat veškeré  významné dění v Ostravě?
   Určitě netroufám, to by ani štáb spoluautorů nesvedl a nezvládnou to žádné noviny a časopisy, vždy jde o výběr. To dění  je velmi  pestré a bohaté na události. Míra glosování i archivování záleží na těch, kdo mají zájem se prezentovat právě na mých stránkách. Chci podtrhnout, nejde mi jen o oblast umění, třebaže to nyní tak vypadá. Zaměření závisí na lidech, kteří stránky na internetu objeví a budou se chtít podílet na jejich obsahu, a samozřejmě na mně, protože si chci mezi možnými spolupracovníky vybírat…Dopředu vím, že postihneme jenom  střípek z ostravské skutečnosti, ale to mne netrápí. Vždyť každý, kdo se běžně pohybuje na internetu, se rychle přesune z mých stránek jinam, aby získal další informace. Já mu v tom někdy pomohu odkazy na určité adresy.“
   A co Tvé profily spisovatelů, je jich tam už několik, uděláš také oddíl výtvarníků, muzikantů, či máš promyšlený limit?
  
Profily autorů, které tam jsou, jsem většinou dělala jenom po stránce grafické a nikoliv po obsahové. Tady opět funguji jenom jako webmaster, který vkládá do příslušných stránek to, co mi např. pošlou umělci, případně jejich recenzenti, nakladatelství  atd. Za obsah profilu si ručí každý z autorů zaslaného, a měl by mít sám snahu posílat nové informace.  Pokud to neudělá, zůstane jeho profil chudičký. Na internetu „spí“ některé stránky několik let, nebo už „ umřely“, ale přesto mají stále určitou informační hodnotu.
  Bude-li zájem ze strany dalších tvůrců - výtvarníků, literátů, hudebníků aj., můžeme se domluvit na spolupráci. Vymezující by snad měl být ostravský region (ne však striktně) a  také, zda si vážím jejich činnosti, a to i v případech,  že  mám na jednotlivé konkrétní výsledky práce autorů jiný názor než oni.“
  
Mají veřejná média s elektronickými něco společného, v čem se vlastně odlišují?
  Máš-li na mysli internet a různé internetové časopisy, pak říkám: je skvělé, že existují, protože kdo zvládne k tomu potřebné počítačové programy, může v nich  vyjádřit svůj osobitý názor. Nemusí se snažit vejít do názorových hranic určité skupiny, která dělá nějaký třeba tištěný časopis. Kromě toho internetové noviny jsou levnější a pružnější než klasické. Lidé mohou okamžitě reagovat na obsah předloženého. Pošlou ti mail, vynadají, pochválí … a to je dobře.  Internet přinesl názorovou a tvůrčí svobodu téměř bez hranic. Jsou tu jistě i negativa, podrobně je rozebírat… navrhuji  jindy. Všechna média se snaží informovat. Mají se hodnotit hlavně podle obsahu.“
   Troufáš si říci, proč si vlastně noviny či televize literárního života tak málo všímají?
   „Noviny, časopisy a komerční televize v českém prostředí jsou většinou v rukou zahraničních majitelů. Ty zajímá hlavně zisk. Je to právo majitelů.  Z komerčních důvodů dávají přednost článkům o osobnostech světového formátu. Mladí lidé jsou už mnoho let právě jimi přesvědčováni o tom, že vynikající je snad pražské a rozhodně zahraniční. Složitý problém... Je však třeba něco dělat, aby měl na prezentaci více šancí též literární život, i ten vedený na regionální úrovni. Samozřejmě nejen on,  také divadelní, hudební atd., atd.  Chce to ovšem i velkou touhu v řadách  umělců.“
   Ještě mi pověz, co „technicky“ obnáší takový blok Haló, Ostrava?
   „Např. často mnohahodinové sezení u počítače, zvládnutí  potřebných programů pro tvorbu stránek. Chce to i moji  účast na některých akcích, z nichž návštěvníkům předkládám stručnou či delší  informaci, fotky aj.  proto, aby na www.kotarbova.eu  chodili  jako do archivu, kde je často něco právě aktuálního.“
   Nevadí Ti, že Ti za tu práci nikdo nic nedá? Jaká je Tvá odměna?
    Teď je pro mne podstatné, že stránky mají neočekávaně velkou návštěvnost. Denně o ní dostávám přehled od poskytovatele zakoupeného webového prostoru. Vím, že si je našli i  lidé v USA, Kanadě, Číně, v mnoha evropských státech, dokonce v Nové Kaledonii. Co mě překvapilo nejvíc, neotevřeli jenom první stranu, ale většina se brouzdala i dalšími. V každém případě nemohli přehlédnout slovo Ostrava. O  to mi také jde!“