Nové knihy (vloženo v roce 2009)


Pověry
Vloženo 12. 1. 

Miriam Prokešová: Lidové pověry v Ostravě a okolí (aneb víly tančí nejvíce za svitu měsíce)

Ačkoliv se to nezdá, různé pověry nás provázejí našimi životy neustále. Staly se nedílnou součástí každodenního dne. Některé však postupně zanikají, snad i proto, že způsob života se mění. Třeba kominíka tak často jako v minulosti na ulici jen tak běžně nepotkáváme. Různorodé pověry však neustále žijí mezi námi a dá se říci, že se době a jejím změnám přizpůsobují. Tato publikace chce připomenout především některé pověry dávné, spjaté s minulostí našeho kraje a vztahující se k různým nadpřirozeným bytostem, rostlinám, obdobím a dnům v roce.   

Vydavatelství Repronis


Ostravské kalendárium
Vloženo 2. 2. 
Martin Juřica: Ostravské kalendárium 2008

Nakladatelství Tilia v Šenově vydalo další kalendárium pro statutární město Ostrava. V pořadí třinácté.  Nabízí chronologický přehled událostí roku 2008.  Autorem textu je městský kronikář.
(ko)


Radhošťské putování
Vloženo 2. 2. 
Kolektiv autorů: Radhošťské putování

Vlastivědná publikace, kterou vydalo město Rožnov pod Radhoštěm v nákladu 1300 výtisků. Autory jsou Daniel Drápala, Richard Sobotka, Milan Hambálek a Vojtěch Bajer. Knížka obsahuje bohatý fotografický materiál.
(ko)


S babičkou za ruku
Vloženo 2. 2. 
Karolina Kuseková: S babičkou za ruku

Verše známé polské spisovatelky a novinářky byly vydány v opavském Vydavatelství  a nakladatelství LITERATURE & SCIENCES.  Sbírka nabízí básně v originále a také v přebásněné, české podobě, kterou vytvořila ostravská básnířka Lydie Romanská.  Překlad z polštiny Libor Martinek.
(ko)


Don Giovanni - libreto
Vloženo 3. 3.
Jaromír Nohavica:  Potrestaný hříšník aneb Don Giovanni

Libreto k světoznámé opeře, kterou zkomponoval  Wolfgang Amadeus Mozart.  Vydal Jaromír Nohavica vlastním nákladem.  


Tři bezručovské kapitoly
Vloženo 24. 3. 
Drahomír Šajtar: Tři kapitoly bezručovské

V padesátých letech 20. století se Památník Petra Bezruče v Opavě stal centrem skupiny významných literárních badatelů, kteří postupně provedli detailní rozbor díla jednoho z velikánů české literatury - Petra Bezruče.  Patřil k nim i Drahomír Šajtar, literární historik žijící v Ostravě.  Společnost Leopolda Vrly nyní vydala jeho tři starší studie na bezručovské téma, které autor podstatně přepracoval a opatřil svými novými poznatky.
 


Socha ve městě
Vloženo 31. 3. .
Marie Šťastná: Socha ve městě

Autorka Marie Šťastná ve svém uměnovědném díle  shrnuje, třídí a interpretuje poznatky ze studia plastiky ve veřejném prostoru Ostravy. Všímá si materiálu od posledního desetiletí 19. století až do počátku 21. st. Zabývá se i vztahem uměleckých děl a prostředím, v němž se nachází. Týká se to soch a reliéfů v architektuře a rovněž volných objektů v urbanistických celcích.


Výkupné za život
Vloženo 9. 6. 

Krejčová, Helena – Vlček, Mario: Výkupné za život / Lives for Ransom

Česko-anglická publikace, která obsahuje historickou studii o podmínkách vystěhování židů a vývozu uměleckých předmětů za druhé Česko-Slovenské republiky i v prvních letech protektorátu a sleduje problematiku vynucených darů uměleckých předmětů až do poválečné doby. Stěžejní část knihy tvoří fotografie uměleckých předmětů ze skla a porcelánu, které byly takovým „výkupným“ za emigraci židovských rodin a dochovaly se ve sbírkách Uměleckoprůmyslového muzea v Praze.
Ve spolupráci s nakladatelstvím Tilia vydalo Centrum pro dokumentaci majetkových převodů kulturních statků obětí II. světové války v Praze.Deportace Židů
Vloženo 2. 10. 
Mečislav Borák: První deportace evropských Židů - Transporty do Niska nad Sanem (1939-1940)

Kniha zachycuje pohnuté osudy Židů deportovaných z českého Ostravska a Těšínska, z polského Slezska a z rakouské Vídně do tábora v Nisku nad Sanem, jež v mnohém předznamenaly tragický úděl všech evropských Židů a vlastně znamenaly zahájení holokaustu. Vyšla v nakladatelství Tilia k 70. výročí prvního židovského transportu, který v říjnu 1939 vyjel z Moravské Ostravy. Publikace má 304 stran, 171 černobílých fotografií a reprodukcí dokumentů. Resumé v polštině, ruštině, němčině, angličtině a ivritu. Jedná se o druhé, přepracované vydání.


Sobotka
Vloženo 6. 9. 

Richarda Sobotka: Někdy navečer, když se tak divám na západ slunce


Tuto sbírku povídek známého spisovatele vydala Městská knihovna v Rožnově pod Radhoštěm. Autor v ní vykresluje především současný svět. Hrdiny próz jsou lidé svérázného životního stylu, který je dán jejich minulostí i realitou dneška. Povídkový soubor ilustroval polský výtvarník Richard Zawadski. Kniha byla vydána za podpory města Ṡrem, Muzea Ṡrem (Polsko) aj.Ostrava
Vloženo 2. 10. 
Kolektiv autorů: Ostrava

Nakladatelství Tilia v Šenově vydalo pro město Ostrava 24. svazek publikace Ostrava - Příspěvky k dějinám a současnosti Ostravy a Ostravska (Editor: lažena Przybylová). 
Publikace s anglickým resumé má 608 stran, 167 černobílých fotografií a reprodukcí dokumentů, 16 tabulek. Obsahuje oddíly Studie a materiály, Osobnosti a Edice. sK nejzajímavějším příspěvkům patří např. pojednání Mečislava Boráka o osudech lidí z Ostravska, kteří se stali oběťmi „velkého teroru“ v SSSR v letech 1937–1938, dále Pavla Hamzy o průběhu Listopadu 1989 v Ostravě a také práce o rozsáhlých archeologických výzkumech na Masarykově náměstí v centru města.


Kobliha
Vloženo 23. 11. 
Bohuslav Kobliha: Mezihry času

Mezihry času - v pořadí čtvrtá kniha veršů člena ostravského střediska Obce spisovatelů Josefa Koblihy, který knižně debutoval v roce 2003, ačkoli své první básně publikoval už na přelomu padesátých a šedesátých let minulého století. Upoutá hlavně tím, s jakou prostotou a upřímností se autor pokouší vydat svědectví o blízkých lidech a proměnách doby, v nichž se vždy snažil zůstávat co nejvíce svůj. Knihu vydalo nakladatelství Tilia.
Til


Izraelské osudy
Vloženo 3. 12. 

Břetislav Olšer: Izraelské osudy
- Tisíc a jedna pravda ve Svaté zemi

Cestopisné črty z Izraele mají příznačný název Izraelské osudy - Tisíc a jedna pravda ve Svaté zemi. Autor hovořil se spoustou zajímavých Židů, jejichž postřehy a rozhovory s nimi tvoří velkou část obsahu. Mezi jinými je zde zařazeno povídání s telavivským novinářem Yehudou Lahavem, s českou dívkou Petrou Linhovou, která konvertovala k judaismu a jako Oranit Machluf nyní vdaná žije v Beer Shevě. Podobný osud má i český sklenář Petr Rafael Chvátal, který se změnil na jeruzalémského Žida včetně obřízky, což je ve 35 letech dosti velké sebeobětování.
V knize je připomínáno také setkání autora s expremiérem Izraelel Arielem Šaronem, s Jevgénií Kremnevovou v nemocnici Hadassa v Jeruzalémě, která přežila jeden z nejbrutálnější sebevražedných útoků. 

Siluety
Vloženo 3. 12. 
Eva Kotarbová: Siluety

Autorka v básnické sbírce Siluety vyjadřuje pocity pramenící z neustálé potřeby komunikovat s lidmi, často i neznámými. Ve zkratce postihuje jejich osudy a mimo jiné i střety s technickými vymoženostmi moderní civilizace. Mnohé z veršů vyjadřují touhu nacházet pozitivní city na troskách mezilidských vztahů. Chce-li být člověk více než beznadějně světem bloudící siluetou, láska mu dává šanci. 
Myšlenkovou a pocitovou atmosféru sbírky umocňují barevné reprodukce obrazů výtvarníka Antonína Gavlase.


Kapr
Vloženo 5. 12. 
Antonín Szkandera: Neučte kapra plavat!

Povídky, jejichž humorné i smutné příběhy se odehrály v blízkosti vody a rybářských návnad, jsou další knížkou autora z Frýdku-Mísku, který nejednu popisovanou situaci z části prožil a další dofabuloval tak, že se čtenář při čtení nebude nudit. Ať už bude s rybařským prutem sedět jako hrdinové knihy u rybníka či řeky, nebo bude číst v závětří domova.


Pradědovy pohádky
Vloženo 5. 12. 
Miroslav Kubíček: Pradědovy pohádky

Dvanáctá kniha šumperského básníka a prozaika zahrnuje mistrně napsané pohádky, které mohou potěšit děti i dospělé. Čtenáře, kteří se chtějí dívat na pohoří Jeseníky hodně romantickýma očima. Při čtění příběhů se spolu se zvířáty a pohádkovými bytostmi vydají za hledáním názvů pro jesenické hory, studánky, doliny nebo údolí a zažijí nejedno dobrodružství. 


Život je pes
Vloženo 5. 12. 
Vladimíra Černajová: Život je pes - Příběhy z kotců a pelíšků

Ostravská autorka v knize zachycuje s citlivostí a humorem jí vlastním příběhy psů a dalších zvířat, do jejichž životů vstoupil člověk jako nezodpovědný jedinec a jiný jako milující zachránce a dobrý páníček. Každé autorčino vyprávění pohladí hlubokým pochopením světa čtyřnohých všechny milovníky domácích mazlíčků, a nejen je. Předmluvu ke knize napsala Marta Kubišová.


Sladké hořkosti
Vloženo 12. 12.  
Miroslav Kubíček: Sladké hořkosti - Hořké sladkosti

Další sbírka básní šumperského spisovatele Miroslava Kubíčka obsahuje milostné verše i přírodní lyriku. ,,Síla Kubíčkových básní je ve vytěžení sémantického maxima z minima různě souznivých slov vyznání oddanosti lásce, životu, rodnému kraji..." 


Slovo jako zrno
Vloženo 12. 12. 2009Slovo jako zrno


Obec Řepiště vydala v nakladatelství Tilia v Šenově u Ostravy knihu Slovo jako zrno, Život a dílo básníka a spisovatele Bohumila Pavloka. Autor patří k významné linii moderní české poezie, která se vyvozuje z křesťanské spirituality, na jejímž začátku stojí Otokar Březina a později zejména Jakub Deml, Bohuslav Reynek a Jan Zahradníček. Za války a v letech po roce 1945 s nástupem Pavlokovy generace (Rotrekl, Ryba, Slavík, Suchý) dostala se pak tato poezie „jediné jistoty“ do konfrontace s totalitní mocí a většinou existovala kdesi na okraji tehdy uznávané literatury. Tento výbor vycházející sedm let po básníkově smrti přináší především verše, které potvrzují jejich hodnotu nejen hloubkou své reflexe, transcendencí a religiozitou, ale i tím, jak jsou spjaty s rodným krajem a prostředím své rodiny. Knihu uspořádala a předmluvu napsala Lydie Romanská.