Lydie Romanská: Zelenkova  Missa Votiva při Svatováclavském festivalu (Svinov)


Zelenkova  Missa Votiva při Svatováclavském festivalu (Svinov)
  

  Když večer na počátku koncertu v neděli 19. října t. r. děkoval ThDr. Jan Larisch panu Igoru Františákovi za zorganizování Svatováclavského hudebního festivalu (28. září - 28. října 2008) a potažmo festivalového koncertu ve svinovkém kostele, dobře si uvědomoval, že se uskutečňuje nová éra Z koncertuv hodnocení kulturních vztahů Ostravy. Centrum se  přesouvá z místopisného centra města vždy tam, kde ho v danou chvíli při určitém uměleckém počinu  lidé vytvoří. A nezáleží na tom, jestli jsou to svinovští nebo přespolní. Tam, kde se objeví skutečná kultura, nechybí publikum. To si své hodnoty vždycky najde a je lhostejné, jestli za nimi cestuje do katedrály Božského Spasitele, koncertního sálu Domu kultury nebo do kostela Krista Krále ve Svinově.
   Provedení „děkovné mše“ Jana Dismase Zelenky Collegiem 1704 a Collegiem Vocale 1704 za řízení dirigenta Václava Lukse mohou počítat ti, kteří se zúčastnili, k tomu nejlepšímu, co se dá v současnosti ze staré hudby slyšet. Jednak proto, že  Missa Votiva patří k vrcholným dílům skladatele - dá se významem přirovnat k Bachovu  Umění fugy nebo k Mozartovu Requiem - a jednak proto, že každý z členů Collegia odvádí perfektní profesionální výkon;  má za sebou kvalitní studium i koncertní zkušenost. Zpěváci absolvovali na některé z vysokých uměleckých škol, nejen českých, jsou absolventy četných evropských mistrovských kurzů směřujících k vědecky autentické interpretaci renesanční a barokní hudby, mají zkušenosti s prováděním soudobé, ale především staré hudby na mnoha pěvecfestivalech v Evropě, spolupracovali s kvalitními dirigenty světových orchestrů i operních scén, podíleli se na rozsáhlých hudebních projektech, například Bach – Praha - 2005, v jehož rámci byla prováděna velká hudebně-vokální díla J. S. Bacha.
   Z toho všeho plyne pochopení architektury skladeb, přirozený a umělecky čistý projev, k tomu sebejistota, která dovolí na scéně nejen pracovat, ale také prožívat a radovat se z umění. Jmenujme líbezný soprán Hany Blažíkové, baryton-bas výjimečného Tomáše Krále, vybavme si  něžně interpretované Benedictus sopránem Stanislavy Mrhalové, přesvědčivý byl projev altistky Markéty Cukrové. Přínosnými členy Collegia jsou i světoví umělci, např. argentinský concertista Abadie Lisandro. Ti všichni své party podali s lehkostí, v jejímž podloží je technická vyspělost a výrazová zralost.  Jsou to lidé, které umění osvěcuje a kteří právě proto dovedou nadchnout druhé. To přiléhavě vyjadřuje pozitivum citátu  připisovaného Williamu Blakeovi: „Člověk, jehožDirigent tvář nevyzařuje světlo, se nikdy nestane hvězdou“.
   Podobně je nutno hodnotit rovněž interprety nástrojových partů - těleso Collegium 1704. Instrumentální složení pro Missu Votivu odpovídá dobově užívaným způsobům interpretace – smyčce, dva hoboje, kontrabas, fagot a nástroj klávesový. Vše technicky perfektní, v intonačně čistém zvuku, se soustředěným a dynamicky promyšleným přednesem, který s přehledem a detailně určuje dirigent. Jeho práce získávala zkušenost  v evropských koncertních centrech i v zámoří, a navíc, Václav Luks je zanícený vědec, jenž se  věnuje hudební historii významných regionů Evropy a je ponořen do studia technik klávesových nástrojů baroka. Je uznávaným odborníkem na interpretaci této hudby v širokém evropském regionu. 
  
Provedení Missy Votivy v  Ostravě-Svinově nebylo jen nezastupitelným, umělecky hodnotným  sdělením o předklasické hudební kultuře, o osobnosti českého skladatele J. D. Zelenky z poloviny 18. století, ale také výpovědí o lidech, kteří hudbu přednášeli, výpovědí, jež se přijímala jako příběh plný napětí a gradace,  průzračný a nosný, povznášející.  A byla to také zpráva  o posluchači, který poučen chápe význam umění a dokáže je ocenit.
   Je třeba poděkovat iniciativě svinovské radnice, která chce místní kulturní projevy pravidelně doplňovat o hodnoty celospolečenské úrovně, poděkovat i panu ing. Janu Vařekovi, který výrazným způsobem tyto záměry finančně podporuje.

 Lydie Romanská
Foto z archivu Igora Františáka

Vloženo 18. 11. 2008